allodoc.md este o Clinică medicală virtuală care include consultația unui medic specialist fără examinarea fizică în persoană și nu poate fi echivalată cu un examen medical amănunțit. În vederea stabilirii unui diagnostic pot fi solicitate suplimentar rezultatele unor analize medicale sau examinări medicale aprofundate. Raportul medical eliberat trebuie privit ca o consultație evaluată în baza simptomelor și altor informații necesare declarate de Utilizator/Pacient.Serviciile allodoc.md nu pot fi utilizate în cazuri de urgență. Dacă aveți o urgență, va rugăm să sunați la 112. Lista simptomelor care pot fi considerate urgențe este afișată pe pagină fiecărei specialități medicale. Această listă nu este una exhaustivă.

Scopul allodoc.md este de a spori accesul populației la servicii medicale de calitate prin prestarea consultațiilor medicale de la distanță, adică online. Misiunea noastră este de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor și a oferi șansa de a primi acces neîntârziat la o consultație medicală atunci când pacientul are nevoie și nu abia atunci când va ajunge fizic la cabinet. Pentru atingerea acestui scop, am adunat medici de specialitate cu experiență vastă în domeniul medical care sînt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă consulta și ajuta să rezolvați o problemă de sănătate. Acest serviciu, îl poți primi în orice moment şi din orice loc: de la birou, de acasă, din concediu, pe timp de zi sau de noapte.


Prevederi Generale


Acești Termeni și Condiții definesc termenii și stabilesc condițiile de utilizare a websiteului allodoc.md și de beneficiere de servicii medicale virtuale, constituind un Acord încheiat între Platformă și Utilizator.

Websiteul allodoc.md aparține cu drept de proprietate SRL TeleMed Service, cu sediul or. Călărași, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 49, IDNO/cod fiscal 1021600038287, denumită în continuare Platformă.

Astfel, în sensul prezentului document ”Termeni și Condiții”, se definesc următoarele noțiuni:

”Platformă” – websiteul/aplicația allodoc.md ce aparține SRL TeleMed Service, cu sediul or. Călărași, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 49, IDNO/cod fiscal 1021600038287.

Utilizator” – orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu, vârsta minimă de 18 ani împliniți, are sau obține acces la conținutul Platformei, mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către Platformă și care achiziționează, în beneficiul său sau al altei persoane (Pacientul), servicii medicale virtuale.

”Pacient” – orice persoană fizică care necesită/solicită/beneficiază de servicii medicale virtuale.

”Servicii medicale virtuale” – consultație medicală oferită la distanță prin intermediul unui instrument de tehnologii informaționale, soldată cu oferirea unui raport medical în scris de către medicul curant.

”Medic curant” – prestator de servicii de sănătate acreditat conform legislației Republicii Moldova în vigoare, selectat de către Utilizator la plasarea Comenzii.

”Comanda” – document electronic generat în mod automat de către Platformă în rezultatul efectuării de către Utilizator a unei programări în conformitate cu opțiunile oferite de Platformă.

”Cabinet personal” – profilul virtual al Utilizatorului, generat în urma înregistrării pe Platformă.

Accesarea Platformei și beneficierea de serviciile oferite de către aceasta implică consimțământul expres și tacit cu clauzele prezentului Acord.

Platforma își rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului Acord total și/sau parțial fără a notifica Utilizatorii săi. În acest sens, Utilizatorii au obligația de a verifica permanent conținutul prezentului Acord pentru a se asigura că sunt de acord cu prevederile acestuia.

În cazul în care nu sunteți de acord cu conținutul total și/sau parțial al clauzelor prezentului Acord vă rugăm să nu utilizați Serviciile oferite de Platformă.

 

Copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestei Platforme sau a oricărei părți a acesteia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale, precum și postarea pe Platformă a oricărui conținut, inclusiv materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare este interzisă.

Platforma este în drept să blocheze accesul la cont (cabinet personal) în cazul în care are indicii de fraudă sau atunci când nu sunt respectate reglementările în vigoare, termenii și condițiile de utilizare a Platformei sau alte dispoziții ori obligații ale Utilizatorului. Pentru a evita orice confuzie, Platforma poate transfera, suspenda, bloca, închide și/sau șterge Contul unui Utilizator atunci când respectivul Utilizator nu mai îndeplinește condițiile pentru utilizarea Contului și/sau atunci când nu mai are dreptul de a utiliza Contul, indiferent de motiv, ori atunci când o autoritate sau un organ cu atribuții specifice dispune transferul, suspendarea, blocarea, închiderea și/sau ștergerea Contului.


1.              Politica de plasare a Comenzii și prestare a serviciilor medicale virtuale

 

Prin intermediul Platformei Utilizatorul poate contracta Servicii Medicale Virtuale, fără prezența fizică simultană a Medicului Curant și a Utilizatorului/Pacientului, pentru stabilirea diagnosticului prezumptiv, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecțiuni sau indicarea unor metode de prevenție a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informației și mijloacelor electronice de comunicare.

 

Servicii medicale virtuale pot fi contractate, la solicitarea Utilizatorului, sub formă de conferință video/audio sau chat interactiv.

 

Procedura de oferire și furnizare și, după caz, de contractare a serviciilor medicale, inclusiv condițiile tehnice prin care se realizează aceste operațiuni sunt cele disponibile, predeterminate și afișate în cadrul Platformei. Utilizatorul nu poate modifica, adapta sau completa Platforma sau conținutul acesteia și nu poate solicita efectuarea unor astfel de operațiuni. Utilizatorul poate face însă sugestii de îmbunătățire a Platformei.

 

Prestarea serviciilor medicale virtuale se efectuează de către medici autorizați conform legislației în vigoare. Informațiile privind medicii și activitatea lor profesioanală este plasată pe Platformă în baza actelor confirmative furnizate de către aceștia.

 

Pentru plasarea unei Comenzi Utilizatorul va crea un cont prin înregistrarea pe Platformă. Profilul Utilizatorului se va afișa în Cabinetul său Personal la care va avea acces doar utilizatorul, fie deținătorul parolei de logare.

 

Înregistrarea contului necesită trimiterea către Platformă a anumitor informații personale, cum ar fi numele și prenumele Utilizatorului, numele societății sau al entității, sexul, data nașterii, adresa de e-mail și numărul de telefon. Utilizatorul este de acord să furnizeze și să păstreze informații adevărate, corecte, complete și actualizate în contul său, inclusiv informații de facturare a serviciilor primite.

 

La crearea contului sau în alte cazuri, Platforma poate solicita Utilizatorului să furnizeze dovada identității pentru a putea beneficia de Servicii medicale virtuale, iar Utilizatorul este de acord că i se poate refuza accesul la Platformă sau utilizarea acesteia dacă refuză să prezinte dovada identității.

 

Omisiunea Utilizatorului de a menține informațiile exacte, complete și actualizate despre cont, inclusiv faptul că aveți înregistrată o metodă de plată invalidă sau expirată, poate duce la imposibilitatea de a accesa și utiliza serviciile disponibile sau la închiderea Contului. Platforma are permanent dreptul de a verifica, prin orice fel de măsuri, investigații și/sau demersuri, realitatea, actualitatea și completitudinea documentelor, a datelor și informațiilor furnizate de Utilizator. Utilizatorul este responsabil pentru nedivulgarea parolei de unica folosinta pe care o primeste prin sms altor persoane terțe.

 

Prestarea serviciilor medicale virtuale are loc contra cost. Prețul esteindicat pe Platformă pentru fiecare serviciu medical virtual.

 

Durata unei consultații se stabilește de către Medicul curant și variază între 15-60 minute începând cu ora programată. Intrarea cu întârziere în consultația programată nu dă dreptul la prelungirea duratei consultației peste ora inițială de încheiere a acesteia, cu excepția cazului în care întârzierea se datorează Medicului curant.

 

Contractarea serviciilor medicale de către Utilizator se face pentru sine sau pentru persoane al căror reprezentant legal este Utilizatorul (copii proprii, minori aflați sub tutelă etc.). Este interzisă contractarea serviciilor medicale pentru alte persoane sau în scop de intermediere gratuită sau nu.

 

Confirmarea comenzii și prestarea serviciilor are loc doar după achitarea integrală a serviciilor solicitate.

 

Utilizatorul este obligat să se asigure din timp că are o conexiune bună la Internet, sunet și cameră video conectate, precum și să asigure condiții necesare care vor permite buna desfășurare a serviciilor medicale virtuale și vor exclude orice întrerupere neașteptată a consultației (baterie suficientă, loc liniștit ș.a.).

 

Serviciile medicale virtuale nu pot fi utilizate în cazul unor situații de urgență. În cazul în care Utilizatorul a contractat un Serviciu care este unul de urgență, acesta va fi informat despre acest fapt de către Medicul curant si Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru programarea eronata la medic și aceasta nu îi dă dreptul de a returna costul serviciului.

 

2.              Plăți și modalitatea de plată

 

Plata aferentă Serviciilor medicale virtuale are loc prin intermediul instrumentului de plăți online Paynet.

 

Toate prețurile afișate pe Platformă sunt exprimate în MDL (lei moldovenești), sunt finale, fără perceperea unor comisioane adiționale.

 

Modalități de plată acceptate de Platformă: - card bancar VISA, MASTERCARD, MAESTRO, portofel electronic PAYNET.

 

Platforma nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzînd dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia sau altele, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de MDL. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poartă în exclusivitate Utilizatorul.

 

Pentru finalizarea reușită a comenzii Utilizatorul trebuie să se asigure că datele privind instrumentul de plată utilizat sunt veridice și actuale, precum și că există suficiente mijloace financiare în cont.

 

3.              Condiții de anulare a Comenzii și Returnare Plăți

 

Utilizatorul este în drept să anuleze Comanda cu cel puțin 24 ore înainte de data și ora programării, caz în care suma achitată i se va returna în cabinetul personal și va putea fi utilizată pentru achitarea unei Comenzi ulterioare.

 

În cazul în care Utilizatorul anulează programarea cu 2-24 ore înainte de data și ora programării, acestuia i se returnează 85% din costul programării în Cabinetul său Personal.

 

Utilizatorul nu poate anula consultația cu mai puțin de 2 ore înaintea orei programate. În acest caz, plata nu se returnează, iar serviciul se va considera a fi prestat. La fel, plata nu se returnează și serviciul se consideră prestat în cazul în care Utilizatorul/Pacientul renunță și/sau nu se conectează la data și ora programării.

 

Medicul curant este în drept să anuleze Comanda în cazul în care Utilizatorul nu s-a conectat la ora programării. În aces caz, suma achitată i se va returna în cabinetul personal și va putea fi utilizată pentru achitarea unei Comenzi ulterioare.

 

În cazul în care nici Medicul curant, nici Utilizatorul nu s-au conectat la ora programării, indiferent de motive, Comanda se anulează în mod automat cu returnarea sumei achitate de către Utilizator în Cabinetul personal al acestuia.

 

În cazul anulării programării de către Platformă/Medicul curant, Utilizatorului i se returnează plata integral în Cabinetul personal al acestuia fără a suporta careva cheltuieli adiționale.

 

În cazul în care Utilizatorul solicită returnarea banilor în contul de plată prin intermediul căruia a efectuat plata (cont/card bancar etc.), dar nu plasarea acestora în Cabinetul său Personal, acesta va suporta comisionul de transfer în mărime de 10%.

 

Pacientul este singurul răspunzător pentru alegerea medicului și a specialității medicale. Alegerea eronată a specialității medicale de către Pacient nu-i dă dreptul acestuia la returnarea contravalorii serviciului contractat.

 

4.              Obligațiile Medicului curant

 

Serviciile medicale virtuale sunt prestate de către medici acreditați conform legislației în vigoare.

Utilizatorul își alege de sinestătător medicul curant și specialitatea/specializarea acestuia.

 

Medicul curant este obligat, în timpul consultației sau, la necesitate și în afara acesteia, să pună întrebări Utilizatorului/pacientului privind starea lui de sănătate, precum și alte întrebări relevante și necesare în scopul prestării serviciului medical virtual, precum și să informeze despre tratamentul necesar, riscurile și alternativele acestuia, după caz.

 

În exercitarea serviciului medical virtual, medicul curant este obligat să acționeze cu competență și prudență, ținînd cont de secretul medical, în strictă conformitate cu legislația în vigoare și normele de etică profesională.

 

În rezultatul consultației Medicul curant va elabora un raport medical în scris care se păstrează în Cabinetul Personal al Utilizatorului și va explica Utilizatorului conținutul acestuia.

 

5.              Limitarea răspunderii

Platforma nu poartă răspundere pentru corectitudinea datelor și informațiilor furnizate de Utilizator/Pacient.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Platforma este absolvită de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Platformei, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori în furnizarea Serviciului. În cazul producerii unor situații similare care duc la imposibilitatea prestării Serviciului achitat de Utilizator, Platforma îi returnează costul serviciului în Cabinetul Personal al Utilizatorului.

Platforma nu este responsabilă în nici un fel sub nici o formă pentru prejudicii rezultate din:

-       incompatibilitatea dispozitivului Utilizatorului cu Platforma;

-       costurile suportate de Utilizator pentru accesarea și utilizarea Platformei;

-       blocarea Contului, a Platformei sau a unor funcționalități ale acesteia ca urmare a unor defecțiuni tehnice sau erori survenite, dacă acestea nu s-au produs din vina Platformei.

Platforma nu răspunde pentru comentariile plasate de terți, dar își rezervă dreptul de a șterge mesaje, imagini, video cu conținut denigrător, care instigă la ură, violență sau atac la persoană sau afectează în orice mod drepturile și libertățile fundamentale ale omului, ordinea publică sau bunele moravuri.

 

6.              Prelucrarea informațiilor și datelor cu caracter personal

Platforma nu monitorizează, nu înregistrează audio și/sau video sesiunile dintre Medicul curant și Utilizator/Pacient și nu își asumă nici o obligație în acest sens.

Înregistrarea video, foto, audio sau preluarea oricăror altor date și informații, precum și difuzarea acestora, de pe Platformă sau obținute în urma consultațiilor este strict interzisă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv colectarea, stocarea și transmiterea datelor personale unor terțe părți are loc în strictă conformitate cu Legea Nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și cu Politica de Confidențialite.

 

7.          Dispoziții finale

Prezentul Acord este guvernat de legislația Republicii Moldova.

Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească a Republicii Moldova conform competenței stabilite de lege.

Modificarea totală/parțială a prezentului Acord se efectuează fără notificarea Utilizatorilor. Utilizatorii se obligă să verifice permanent clauzele prezentului Acord.

 

Ultima modificare : 23/01/2022